Home

Available publications

Ecology of Rumex crispus and Rumex obtusifolius

2010

Strnad L., Hejcman M., Křišťálová V., Hejcmanová P, Pavlů V. (2010) Mechanical weeding of Rumex obtusifolius L. under different N, P and K availabilities in permanent grassland. Plant, Soil and Environment 56: 393399. (pdf)


Sub- alpine grasslands in the Giant Mts. (Krkonoše in Czech, Karkonosze in Polish, Riesengebirge in German)

2006

Hejcman M., Pavlů V., Hejcmanová-Nežerková P., Gaisler J., Hakl J., Rauch O. (2006): Farmer decision making and its effect on the subalpine grassland succession in the Giant Mountains, Czech Republic. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75: 165-174. (pdf)


Hejcman M., Dvořák I., Kociánová M., Pavlů V., Nežerková P., Vítek O., Rauch O., Jeník J. (2006): Snow depth and vegetation pattern in a late–melting snow–bed analyzed by GPS and GIS in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 38: 90-98. (pdf)


2005
Hejcman M., Nežerková P., Pavlů V., Gaisler J., Lokvenc T., Pavlů L. (2005): Regeneration of Nardus stricta subalpine grasslands in the Giant Mountains (Krkonoše). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74: 253–258. (pdf)  

Hejcman M., Pavlů V., Gaisler J., Klaudisová M., Nežerková P., Pavlů L. (2005): Spread and control of Calamagrostis villosa above the upper tree limit in the Giant Mts., Czech Republic. In: Lillak R., Viiralt R., Linke A., Geherman V. (Eds.): Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity – Grassland science in Europe 10. Proceedings of the 13th International Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Tartu, Estonia 61–64. (pdf)


Long-term fertiliser experiments                 


2011

Hejcman M., Schellberg J., Pavlů V. (2010): Competitive ability of Rhinanthus minor L. in relation to productivity in the Rengen Grassland Experiment. Plant Soil and Environment 57: 4551. (pdf)

2008
Semelová V., Hejcman M., Pavlů V., Vacek S., Podrázský V. (2008):
The Grass Garden in the Giant Mts. (Czech Republic): residual effect of long-term fertilization after 62 years. Agriculture, Ecosystems and Environment 123: 337-342. (pdf)
2007
Hejcman M., Klaudisová M., Schellberg J., Honsová D. (2007): The Rengen Grassland Experiment: plant species composition after 64 years of fertilizer application. Agriculture, Ecosystems and Environment 122: 259-266.  (pdf)
Hejcman M., Klaudisova M., Štursa J., Pavlů V., Hakl J., Schellberg J., Hejcmanová P., Rauch O., Vacek S. (2007): Revisiting a 37 years abandoned fertilizer experiment on Nardus grassland in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems and Environment 118: 231-236. (pdf)

Honsová D., Hejcman M., Klaudisová M., Pavlů V., Kocourková D., Hakl J. (2007): Species composition of an alluvial meadow after 40 years of applying nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer. Preslia 79: 245–258. (pdf)

Schellberg J., Hejcman M. (2007): The Rengen Grassland Experiment (1941-2006) and its contribution to grassland ecology. Grassland Science in Europe 12: 512-515. (pdf)

2006
Vacek S., Podrázský V., Hejcman M., Remeš J. (2006): Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech Republic. Journal of Forest Science 52: 474-481. (pdf)

Grassland management - livestock grazing
2008

Hejcman M., Žáková I., Bílek M., Bendová P., Hejcmanová P., Pavlů V., Stránská M. (2008): Sward structure and diet selection after sheep introduction on an abandoned grassland in the Giant Mts., Czech Republic. Biologia 63: 506–514.  (pdf)Pavlů L., Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M. (2008): Effect of cessation of grazing management on dynamics of grassland weedy species. Journal of Plant Dieses and Protection 21: 581–586.  (pdf)

Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M., Pavlů L. (2008): Effect of different grazing intensity on weed control under conditions of organic farming. Journal of Plant Dieses and Protection 21: 441446.  (pdf)


2007

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J. (2007): Restoration of grazing management and its effect on vegetation in an upland grassland. Applied Vegetation Science 10: 375382. (pdf)

2006 and older

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J. (2006): Effect of strip seeding of Trifolim repens on a sward under continuous cattle grazing. Die Bodenkultur 57: 17–23. (pdf)

Hejcman M., Auf D., Gaisler J. (2005): Year-round cattle grazing as an alternative management of hay meadows in the Giant Mts. (Krkonoše, Karkonosze), The Czech Republic. Ekologia – Bratislava 24: 419–429.  (pdf)

Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M. (2006): Effect of different grazing system on dynamics of grassland weedy species. Journal of Plant Dieses and Protection 20: 377–383.  (pdf)

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J. (2003): Effect of rotational and continuous grazing on vegetation of the upland grassland in the Jizerské hory Mts., Czech Republic. Folia Geobotanica 38: 21–34. (pdf)

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J. (2006): Effect of strip seeding of Trifolium repens on sward under continuous cattle grazing. Die Bodenkultur – Austrian Journal of Agronomy (in press).

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J., Nežerková P., Andaluz M. G. (2005): Vegetation changes after cessation of grazing management in the Jizerské Mountains (Czech Republic). Annales Botanici Fennici 42:   343– 349. (pdf)

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J., Nežerková P., Meneses L. (2006): Changes in plant densities in a mesic species-rich grassland after imposing different grazing management treatments. Grass and Forage Science 61: 42–51. (pdf)

Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J., Nežerková P. (2006): Effect of continuous grazing on forage quality, quantity and animal performance. Agriculture, Ecosystems and Environment 113: 349–355. (pdf)

Grassland management - cutting, mulching
2008

Gaisler J., Pavlů V., Hejcman M. (2008): Effect of different defoliation practices on weeds in an upland meadow. Journal of Plant Diseases and Protection 21: 541–546.  (pdf)


2006 and older

Gaisler J., Hejcman, M., Pavlů, V. (2004): Effect of different mulching and cutting regimes on the vegetation of upland meadow. Plant, Soil and Environment 50: 324–331. (pdf)


Gaisler J., Pavlů V., Hejcman M. (2006): Effect of Mulching and Cutting on weed species in an upland meadow. Journal of Plant Diseases and Protection 20: 831–836. (pdf)

Sudanese savannah - Africa


Hejcmanová-Nežerková P., Hejcman M., Camara A. A., Antonínová M., Pavlů V., Černý T., Bâ A. T. (2005): Analysis of herbaceous undergrowth in woody savanna in Fathala Reserve, Delta du Saloum National Park, Senegal. Belgian Journal of Botany 138: 119–128. (pdf)


Hejcmanová-Nežerková P., Hejcman M. (2006): Use of Canonical Correspondence Analysis (CCA) for evaluation of vegetation–environment relationship in Sudanese savannah, Senegal. South African Journal of Botany 72: 256–262. (pdf)Články v odborných časopisech (Papers in professional journals)2010

Hejcman M., Pavlů V. (2010): Hnojení – novodobý nástroj nebo odvěká součást zemědělství (Fertilizer application – New time measure or integral part of the agriculture)? Vesmír 89 (10): 598–601. (pdf)

2008

Pavlů L., Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M. (2008): Šťovíky v travních porostech (Rumex species in grasslands). Úroda 56 (5): 20–22.

2007

Bašta J., Hejcman M., Hejcmanová P. (2007): Durman obecný – nejen pouhý plevel (Datura stramonium – not only a weed). Úroda 55: 74–75.  (pdf)

Hejcman M., Hejcmanová P., Vacek S., Pavlů V. (2006): Prudce jedovaté rostliny kolem nás – Kýchavice (Poisonous plants around us – Veratrum spp.). Zahradnictví 81 (12): 33.  (pdf)

Hejcmanová P., Hejcman M., Verner P. H., Bejček V., Šťastný K. (2007): Mohou se nebezpeční škůdci krysa obecná a potkan vyskytovat pospolu (Can Rattus rattus and Rattus norvegicus live together)? Farmář 13 (1): 70–71. (pdf)

2006 a starší
Hejcman M. (2006): Krkonošská legenda (Theodor Lokvenc) pohledem mladého přírodovědce (Legend of the Giant Mts.  (Dr. Theodor Lokvenc) in view of young scientist). Krkonoše 42: 23.  (pdf)

Hejcman M. (2004): Jan Štursa pohledem mladého biologa (Dr. Jan Štursa in view of young biologist). Krkonoše 40 (12): 21. (pdf)

Hejcman M., Hejcmanová P., Klaudisová M., Pavlů V., Gaisler J., Honsová D. (2006): Orchideje našich travních porostů (Orchids of Czech grasslands). Úroda 54 (3): 63-65. (pdf)

Hejcman M, Hejcmanová P., Pavlů V., Gaisler J., Fučíková A. (2006): Ocún jesenní (Colchicum autumnale) aneb Výlet do světa jedovatých rostlin luk a pastvin (Colchicum autumnale – Trip into a world of poissonous plants of meadows and pastures). Náš chov 66 (3): 79–80. (pdf)

Hejcman M., Hejcmanová P., Vacek S., Pavlů V. (2006): Nebezpečná krása - tis červený (Dangerous beauty - poisonings by Taxus baccata). Zahradnictví 81 (6): 38-39. (pdf)

Hejcman M., Hofhanzl A. (2003): Agroenvironmentální programy ve Walesu (Agri–environmental schemes in Wales). Ochrana přírody 58 (2): 46–47. (pdf)

Hejcman M., Klaudisová M., Hakl J., Nežerková P., Štursa J., Pavlů V. (2005): Hnojení smilkových travních porostů aneb Může být druhová skladba ovlivněna i 37 let po ukončení aplikace hnojiv (Fertilization of Nardus grasslands – can be sward structure affected 37 years after termination of fertilizers application)? Úroda 53 (7): 35–37. (pdf)

Hejcman M., Klaudisová M., Honsová D., Schellberg J., Pavlů V. (2005): Dlouhodobý výzkum hnojení travních porostů (Long–term research of grassland fertilization). Úroda 53 (8): 3–5. (pdf)

Hejcman M., Nežerková P., Hakl J., Slavík M., Prchalová E., Pavlů V., Gaisler J. (2005): Zkušenosti s oplocením ovčích pastvin (Experiences with fencing of sheep pastures) Náš chov 65 (9): 44–46. (pdf)

Hejcman M., Nežerková P., Lokvenc T., Pavlů V. (2005): Trávy v opuštěné školce aneb O sukcesi v krkonošské arkto–alpinské tundře (Grasses in abandoned nursery: article about succession in arcto–alpine tundra in the Giant Mts.). Vesmír 84 (7): 409–412. (pdf)

Hejcman M., Nežerková P., Pavlů V., Gaisler J. (2004): Krkonošské hřebeny praktickým pohledem zemědělce (Ridges of the Giant Mountains by practical view of a farmer). Úroda 52 (10): 32–34. (pdf)

Hejcman M., Nežerková P., Pavlů V., Gaisler J. (2005): Chov skotského náhorního skotu v druhé zóně Krkonošského národního parku (Highland cattle husbandry in the second zone of the Krkonoše National Park). Ochrana přírody 60 (4): 6–8. (pdf)

Hejcman M., Pavlů V. (2001): Skotský náhorní skot na Rýchorách (Highland cattle on the Rýchory). Krkonoše 37 (3): 4–5. (pdf)

Hejcman M., Pavlů V., Gaisler J. (2004): Pastva ovcí a ochrana přírody (Sheep grazing and nature conservation). Úroda 52 (2): 38–39. (pdf)

Hejcman M., Pavlů V., Krahulec F. (2002): Pastva hospodářských zvířat a její využití v ochranářské praxi (Livestock grazing and its use in nature conservation). Zprávy Čes. Bot. Společ. 37: 203 – 216. (pdf)

Hejcman M., Pavlů V., Nežerková P., Gaisler J. (2006): Historie pastvy hospodářských zvířat v Českých zemích (History of livestock grazing in Czech). Náš chov 66 (3): 66–68.  (pdf)

Hejcman M., Šarapatka B., Pavlů V. (2005): Travní porosty v ekologickém způsobu hospodaření (Grasslands under organic farming). Úroda 53 (5): 48–49. (pdf)

Honsová D., Hejcman M., Klaudisová M. (2006): Jsou kopretiny v travních porostech žádoucí (Are chrysanthemum species desireble or undesirable plants in permanent grasslands)?   (pdf)

Honsová D., Hejcman M., Kotrba R., Klaudisová M. (2006): Kopřiva dvoudomá: plevel nebo plodina budoucnosti (Urtica dioica: weed or a crop of a future)? Úroda 54 (5): 39-41. (pdf)

Klaudisová M., Hejcman M. (2004): Hořečky – mizející svědkové pravidelně obhospodařovaných extenzivních luk a pastvin (Gentians – disappearing witnesses of regularly managed extensive grasslands). Úroda 52 (6): 24–25.  (pdf)

Kotrba R., Mojžíšová L., Hejcman M., Nežerková P., Antonínová M. (2004): Antilopa losí jako naděje pro české travní porosty (Common eland as a chance for Czech grasslands). Náš chov 64 (12): 66–68. (pdf)

Ludvíková V., Hejcman M., Pavlů V., Pazdera J. (2006): Jsou třezalky v travních porostech škodlivé (Are Hypericum species detrimental plants in grasslands)? Úroda 54 (10): 35-37.  (pdf)

Nežerková P., Hejcman M., Antonínová M. (2004): Záchrana antilopy Derbyho v Senegalu – přežije kriticky ohrožený druh v oborách (Preservation of western giant eland in Senegal – will critically endangered species  survive in enclosures)? Vesmír 83 (6): 334–337. (pdf)

Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M. (2005): Extenzivní pastva a kvalita píce (Extensive grazing and forage quality). Úroda 53 (8): 1–3. (pdf)

Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M., Isselstein J., (2005): Pampeliška lékařská na pastvinách: plevel nebo vítaná rostlina (Taraxacum officinale on pastures: weed or useful plant)? Úroda 53 (8): 14–15. (pdf)

Pavlů V., Hejcman M. (2003): Kvóty hospodářských zvířat a tvář krajiny – je možné udržet druhově bohaté louky (Livestock quotas and landscape – is it possible to keep up species rich grasslands)? Vesmír 82 (8): 435–436. (pdf)

Kniky (Books)
Mládek J., Pavlů V., Hejcman M., Gaisler J. (Eds.) (2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích (Grazing as a management of grasslands in protected areas). VÚRV, Praha, 104 pp. (pdf)